MENU

O NÁS / DAŇOVÉ PORADENSTVO

Na základe podrobnej znalosti slovenských a maďarských daňových zákonov Vám naši zamestnanci  poskytnú účinné a optimálne riešenia.

Služby :

- komplexné posúdenie daňovej situácie klienta
- posúdenie podnikateľských zámerov podnikateľa z hľadiska daňového systému
- komplexná starostlivosť o zákazníka, vyhotovenie všetkých daňových    priznaní
- upozornenie klienta na všetky daňové termíny, na úhrady daňových záloh, resp. na zmeny daňových zákonov
- optimalizácia daní pomocou všetkých dostupných legálnych prostriedkov
- vypracovanie interných a externých stanovísk ku každej problematickej otázke klienta
- revízia daňových priznaní a ich spätná oprava
- zastupovanie (plnomocentsvo) na daňovom, colnom úrade a iných úradoch
- príprava podkladov k daňovej kontrole
- iné služby na požiadanie klienta

O NÁSSLUŽBYPORADENSTVOLINKYREREFENCIEKONTAKT